ITIL pract whatis

ITIL® PRACTITIONER 

ITIL Practitioner seminar dati će Vam potrebna znanja te Vas pripremiti za široki spektar izazova s kojima se susrećete i ITSM (IT Service Managementu). ITIL Practitioner je nadogradnja znanja stečenog na Foundation nivou te pokazuje kako praktično preuzeti i prilagoditi ITIL smjernice.

Osim što ulazi duboko u sve pore ITSM-a unutar Vaše organizacije, ITIL Practitioner će Vam pokazati kako implementirati postulate na kojima se temelji ITIL u svakodnevnicu poslovanja. ITIL Practition-eri imaju jasnu sliku kako strukturirati inicijative za poboljšanja i upravljati istima do završetka implementacije. U osnovi je fokus na Continual Service Improvement (CSI) kao način upravljanja inicijativama za poboljšanje.

ITIL Practitioner novi je, u nizu ITIL seminara koji slijede nakon Foundation nivoa. Može se kombinirati s bilo kojim od ITIL Intermediate seminara ukoliko ste na putu do ITIL Expert certifikata.

 

Cilj seminara

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen:

 • CIO/CTO
 • Voditelji (grupa, sektora ili dugih org. jedinica)
 • IT konzultanti
 • Arhitekti/dizajneri IT rješenja i/ili usluga
 • IT auditori
 • Manageri informacijske sigurnosti
 • IT profesionalci koji do vremena provode u operativnim aktivnostima
 • Svi oni koji su uspješno certificirali ITIL Foundation i žele nadograditi stečena znanja

Preduvjet: ITIL Foundation certifikacija

Cilj ovog seminara je omogućiti nadogradnju znanja stečenog na Foundation nivou kako biste bili spremni metodički (odn. znati odgovor na "što" i "kako") koristiti ITIL metodologiju u praksi prilikom uvođenja ili implementacije poboljšanja na procesima, uslugama, organizaciji... Osim toga, na seminaru ćete naučiti kako povezati znanje stečeno na ITIL Foundation treningu i aplicirati ga na stvarnu situaciju u organizaciji. 

Tako ćete naučiti o:

 • Continual Service Improvement-u kao načinu strukturiranja inicijativa za poboljšanje
 •  Tri ključna područja bitna za uspjeh promjena
  • Organizational Change Management
  • Communication
  • Measurement and Metrics
 • 9 tzv. Guiding Principles:
  • Focus on value
  • Design for experience
  • Start where you are
  • Work holistically
  • Progress iteratively
  • Observe directly
  • Be transparent
  • Collaborate
  • Keep it simple

Certifikacija

Seminar uključuje i pripremu za certifikaciju (verificiranu od Axelos ltd.) kroz primjere i probne ispitne.

Certifikacija, koja slijedi nakon seminara, nije obavezna ali je svakako preporučljiva. Provodi se (u dogovoru s kandidatima za ispit) zadnji dan seminara, od strane ovlaštenog certifikatora.

 

Termin i kotizacija

03.10. - 05.10.2018, Zagreb,

- Dva polaznika iz iste organizacije: 3.040,00 Kn + PDV

- Jedan polaznik: 3.800,00 Kn + PDV 

- Prijava do 15.09.2018 - 10% popust na seminar

Polaznici naših drugih seminara - zatražite ponudu radi dodatnih uvjeta

ITIL Practitioner certifikacijski ispit
 
 Tip

8 multiple choice pitanja

scenarij (mini case study) uz svako pitanje

4 moguća odgovora (gradacija bodova obzirom na točnost odgovora)

 Trajanje 120 minuta
 Prolaznost  28/40 bodova (70%)
 Trajnost certifikata

 trajno, nema ograničenja ili drugih uvjeta

Bodovi 3 boda u ITIL certifikacijskoj shemi

 Cijena

260 EUR (u Kn) + PDV

 

 

 

 ITIL pract level

 

Rezervacije i informacije

itego element d.o.o.

tel: +385 (0)98 381 942

e-mail: itil@itego.hr

web: http://www.itego.hr 

Literatura

Polaznici dobivaju svu potrebnu literaturu koja se sastoji od:

 • materijala sa predavanja
 • primjera ispita za certifikaciju
 • ITIL rječnik
 • Revision aid
 • ITIL Practitioner Syllabus

 

 

 

 

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited