pr2 proc

PRINCE2® FOUNDATION

PRINCE2 je procesno-baziran pristup projekt managementu. 

Proces je strukturirani set aktivnosti dizajniranih da ostvare određeni cilj. Potrebno je jedan ili više inputa koje se pretvara u definirani output. PRINCE2 se sastoji od sedam procesa koji se sastoje od niza aktivnosti potrebnih za uspješno usmjeravanje, upravljanje i realizaciju projekata.

 Za razliku od drugih projektnih metodologija, PRINCE2 je fokusiran na praktičnu primjenu i slovi kao easy-to-follow projektna metodologija. Osim velikog broja projekata realiziranih ovom metodologijom, značajan dio EU projekata se bazira na PRINCE2.

 

 Cilj seminara

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen:

 • Projeknim managerima i onima koji tek ulaze u projektni management
 • Osobama uključenim u dizajn. razvoj i realizaciju projekata neovisno o njihovaj ulozi (npr. Project Board, Product Delivery Management, Project/Programme Office personnel...)

Ovaj intenzivan seminar namijenjen je svima koji žele savladati PRINCE2 projekt management metodologiju, koncepte, principe i mogućnosti primjene. Na ovom intenzivnom seminaru dobit ćete znanje o osnovama projekt managementa te vidjeti na niz primjera kako ga primijeniti u praksi. Tipično je za PRINCE2 da je primjenjiv u organizacijama svih veličina u gotovo svim branšama. Stoga će i Vama koristiti naučeno u svakodnevnom poslovanju. 

Tako ćete naučiti o:

 • Osnovama projekt managementa
 • PRINCE2 projektnom managementu
 • PRINCE2 procesima, temama, principima
 • Implementaciji
 • Rizicima, promjenama, aspektu kvalitete, organizaciji...
 • ...a na mnogim primjerima vidjeti kako to funkcionira u praksi

 

 Certifikacija

 Seminar uključuje i pripremu za certifikaciju (verificiranu od Axelos ltd.) kroz primjere i probne ispitne.

Certifikacija, koja slijedi nakon seminara, nije obavezna ali je svakako preporučljiva. Provodi se (u dogovoru s kandidatima za ispit) zadnji dan seminara, od strane ovlaštenog certifikatora.

 

Termin i kotizacija

23.10. - 25.10.2017, Zagreb,

- Dva polaznika iz iste organizacije: 3.420,00 Kn + PDV

- Jedan polaznik: 4.560,00 Kn + PDV 

- Prijava do 01.10.2017 - 15% popust na seminar

- Polaznici naših drugih seminara - zatražite ponudu radi dodatnih uvjeta

PRINCE2 certifikacijski ispit
 
 Tip

 - 75 multiple choice pitanja (70 se ocjenjuje)

- 4 moguća odgovora           

 Trajanje - 75 minuta
 Prolaznost  - 35/70 bodova (50%)
 Trajnost certifikata

 - trajno, nema ograničenja ili drugih uvjeta


 Cijena

 - 200 EUR (u Kn) + PDV

 

 

 

 pr2 proc 1

 

Rezervacije i informacije

itego element d.o.o.

tel: +385 (0)98 381 942

e-mail: info@itego.hr

web: http://www.itego.hr 

Literatura

Polaznici dobivaju svu potrebnu literaturu koja se sastoji od:

 • materijala sa predavanja
 • primjera ispita za certifikaciju
 • PRINCE2 poster
 • PRINCE2 rječnik
 • PRINCE2 Syllabus

 

 

 

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited