pr2 proc

PRINCE2® 2017 FOUNDATION

PRINCE2 je procesno-baziran pristup projekt managementu. 

Proces je strukturirani set aktivnosti dizajniranih da ostvare određeni cilj. Potrebno je jedan ili više inputa koje se pretvara u definirani output. PRINCE2 se sastoji od sedam procesa koji se sastoje od niza aktivnosti potrebnih za uspješno usmjeravanje, upravljanje i realizaciju projekata.

Za razliku od drugih projektnih metodologija, PRINCE2 je fokusiran na praktičnu primjenu i slovi kao easy-to-follow projektna metodologija. Osim velikog broja projekata realiziranih ovom metodologijom, značajan dio EU projekata se bazira na PRINCE2. Seminar (i certifikacija) je prilagođena najnovijoj, 2017., verzije PRINCE2 projektne metofologije.

Seminar je moguć i preko web-a. Ukoliko nemate mogućnost prisustvovati seminaru u učionici, možete biti bilo gdje a da Vam je dostupan Internet - i odslušati semninar.

Cilj seminara

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen:

 • Projeknim managerima i onima koji tek ulaze u projektni management
 • Osobama uključenim u dizajn. razvoj i realizaciju projekata neovisno o njihovaj ulozi (npr. Project Board, Product Delivery Management, Project/Programme Office personnel...)

Ovaj intenzivan seminar namijenjen je svima koji žele savladati PRINCE2 projekt management metodologiju, koncepte, principe i mogućnosti primjene. Na ovom intenzivnom seminaru dobit ćete znanje o osnovama projekt managementa te vidjeti na niz primjera kako ga primijeniti u praksi. Tipično je za PRINCE2 da je primjenjiv u organizacijama svih veličina u gotovo svim branšama. Stoga će i Vama koristiti naučeno u svakodnevnom poslovanju. 

Tako ćete naučiti o:

 • Osnovama projekt managementa
 • PRINCE2 projektnom managementu
 • PRINCE2 procesima, temama, principima
 • Implementaciji
 • Rizicima, promjenama, aspektu kvalitete, organizaciji...
 • ...a na mnogim primjerima vidjeti kako to funkcionira u praksi

 

Certifikacija

 Seminar uključuje i pripremu za certifikaciju (verificiranu od Axelos ltd.) kroz primjere i probne ispitne.

Certifikacija, koja slijedi nakon seminara, nije obavezna ali je svakako preporučljiva. Provodi se (u dogovoru s kandidatima za ispit) zadnji dan seminara, od strane ovlaštenog certifikatora.

 

Termin i kotizacija

19.11. - 20.11.2019, Zagreb/on-line

- Dva polaznika iz iste organizacije: 3.420,00 Kn + PDV

- Jedan polaznik: 4.560,00 Kn + PDV 

- Popust na prijavu do 01.11.2019 - 10% 

- Polaznici naših drugih seminara - zatražite ponudu radi dodatnih uvjeta

- Online Classroom - zatražite ponudu.

PRINCE2 (2017) certifikacijski ispit 
 
 Tip

 - 60 multiple choice pitanja 

- 4 ponuđena odgovora / 1 točan           

 Trajanje - 75 minuta
 Prolaznost  - 33/60 bodova
 Trajnost certifikata

 - trajno, nema ograničenja ili drugih uvjeta


 Cijena

 - 200 EUR (u Kn) + PDV

 

 

 

 pr2 proc 1

 

Rezervacije i informacije

itego element d.o.o.

tel: +385 (0)98 381 942

e-mail: info@itego.hr

web: http://www.itego.hr 

Literatura

Polaznici dobivaju svu potrebnu literaturu koja se sastoji od:

 • materijala sa predavanja
 • primjera ispita za certifikaciju
 • PRINCE2 poster
 • PRINCE2 rječnik
 • PRINCE2 Syllabus

 

 

 

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited