04
srpanj
ITIL®4 Direct, Plan and Improve
09:00 - 16:00
Zagreb / online

ITIL®4 Direct, Plan and Improve (ITIL DPI) modul pruža pojedincima praktične vještine nužne za stvaranje IT organizacije na temelju načela „learning and improving“, sa...